نرم افزار تشکیلات سازمانی و کارگزینی بخش عمومی افزون‌بر نمایش توزیع شدگی و روابط میان واحدها و پست‌های سازمانی‌ سازمان‌ها، مجموعه ادارات دولتی ، نهادها؛ نظام‌های پرداخت موجود در قوانین دولت مانند نظام هماهنگ پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری‌، طبقه‌بندی مشاغل، قانون کار و … را پوشش می‌دهد.

در نرم افزار تشکیلات سازمانی و کارگزینی بخش عمومی امکان تعریف پست‌ها و واحدهای سازمانی مرتبط با ساختار و توزیع شدگی آن‌ها در قالب ساختار سازمانی و عوامل حکمی  مطابق با نظا‌م های پرداخت حاکم در قوانین اداری و استخدامی کشور وجود دارد.

افزون‌براین، اعمال تغییرات آن‌ها به‌شکل ساده و موثرو نگهداری اطلاعات جامع کارکنان و انواع مستندات پرسنلی وجود دارد. تعیین روش محاسبه مقادیر عوامل حکمی مطابق با نظام پرداخت وبا انعطاف‌پذیری لازم در این سیستم انجام می‌شود. صدور انواع احکام کارگزینی انفرادی و گروهی، هم‌چنین صدور خودکار احکام اصلاحی در انطباق با نیازهای نظام‌های پرداخت، بخشی دیگر از امکانات نرم افزار کارگزینی و تشکیلات بخش عمومی است که با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای سازمان‌ها، ادارت دولتی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌ کارگزینی طراحی شده است.

این نرم افزار به مدیران و کارشناسان این حوزه کمک می‌کند تا ضمن کاهش هزینه، حذف دوباره‌کاری‌ها و افزایش دقت و سرعت در پردازش اطلاعات، مدیریت احکام پرسنلی را به‌شکل موثر انجام دهند.

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم برای آشنایی و تسلط شما در خصوص تشکیلات و کارگزینی راهکاران بخش عمومی، دوره‌ الکترونیکی را در این حوزه منتشر کرده است که مشتریان همکاران سیستم می‌توانند به صورت رایگان این دوره را مشاهده کنند.

آنچه در دوره تشکیلات و کارگزینی راهکاران بخش عمومی فراخواهید گرفت:

  • سازمان و تشکیلات
  • جداول نگاشت
  • معرفی کارمند
  • صدور حکم کارگزینی
  • صدور احکام گروهی و اصلاحی
  • گزارشات سیستمی
  • طراحی گزارشات


من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789