با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش حجم کار واحد مالی سازمان‌ها، شرکت در کارگاه‌های آنلاین باعث رفع مشکلات احتمالی حین کار خواهد شد. کارگاه‌های راهکاران ویژه مشتریان شامل سیستم‌های مالی راهکاران، نرم‌افزارهای جبران خدمات، انبار و بهای تمام شد‌ه می‌باشد. در ادامه لیست دوره‌های قابل ارائه به همراه سیلابس آن‌ها آمد‌ه است.

 

کارگاه‌های آنلاین سیستمی شامل موارد زیر می‌باشد:

 

  • خرید و فروش فصلی در راهکاران (حسابداری مالیاتی)
سیلابس دوره
  • عملیات پایان سال مالی در راهکاران
سیلابس دوره
  • انبارگردانی و گزارشات انبار راهکاران
سیلابس دوره
  • پایان سال و ابتدای سال جبران خدمات راهکاران
سیلابس دوره
  • پا‌یان سال سیستم بهای تمام شده راهکاران
سیلابس دوره
  • اثبات مالیات و مغایرت گیری دیسکت مالیات در نرم افزار جبران خدمات راهکاران
سیلابس دوره

مشاهده زمانبندی کارگاه‌ها

درخواست پیش فاکتور

درخواست پیش فاکتور


شرایط پرداخت

  • 15% تخفیف ویژه ثبت نام گروهی بیش از 3 نفر


من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789