حسابرسی داخلی یک فعالیت مشاوره ای مستقل و واقع بینانه است که برای افزایش ارزش و بهبود عملکرد واحد تجاری طراحی شده است. حسابرسی داخلی یک رویکرد و چشم انداز منظم برای بهبود و ارزیابی مدیریت ریسک ، کنترل فرآیند‌های داخلی و بهبود وضعیت کلی سازمان است.

 

آنچه در دوره حسابرسی داخلی فرا خواهید گرفت:

  • آشنایی با حسابرسی داخلی و کنترل داخلی
  • چارچوب بین المللی کار حرفه‌ای حسابرسی داخلی
  • نظام راهبری(حاکمیت شرکتی)
  • مدیریت ریسک و فرآیندهای تجاری مدیریت ریسک
  • اجرای عملیات حسابرسی داخلی (عملیات خدمات اطمینان بخشی)
  • گزارش نویسی
دوره آموزش حسابرسی داخلی به صورت آنلاین و حضوری


من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789