در شرکت های پیمانکاری یا کارفرمایی که حجم معاملاتی که در طول سال برگزار می‌شود بالاست، مدیریت برگزاری معاملات، ارزیابی شرکت‌های تامین کنندگان، برگزاری استعلام‌ها، مناقصات و مزایدات، انتخاب برنده و انعقاد قرارداد بین طرفین و همچنین نظارت بر اجرای قرارداد تا مرحله دریافت صورت وضعیت‌ها، عموما با اتوماسیون اداری یا با پیگیری‌های تلفنی انجام می‌شود.

گزارش و آمار دقیق و سیستمی از عملکرد واحدهای مختلف در راستای پیشبرد قراردادها در دست نیست. اینکه واحدهای امور قراردادها، مناقصات، برنامه‌ریزی‌، مالی و سایر واحدهای ذی‌ربط با چه حجمی از فعالیت در راستای پیشبرد قراردادها روبه‌رو هستند یا اینکه این فرآیندها در کدام بخش نیاز به بهبود دارند قابل اندازه گیری و پایش نیست.

با بکارگیری ماژول مدیریت مناقصات و قراردادها (سامانه معاملات)، بخش بزرگی از فرآیندهای معاملات از درخواست اولیه توسط واحد درخواست‌کننده تا بررسی در کمیسیون، برگزاری مناقصه، انعقاد قرارداد و پیگیری صورت وضعیت‌ها مکانیزه خواهد شد.

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم از تاریخ 10 اسفند دوره جامع از درخواست معامله تا مدیریت قرارداد و صورت وضعیت را برگزار می‌کند.

سرفصل‌های دوره

با شرکت در این دوره با این مفاهیم آشنا خواهید شد :

  • ایجاد تمپلیت همه‌ی قراردادها و مناقصات و کمک به مستندسازی این دانش
  • برگزاری الکترونیکی مناقصات و ارزیابی شرکت‌کنندگان و محاسبه امتیاز به‌شکل مکانیزه
  • گردش فرآیند معاملات از واحدهای درخواست‌کننده و امکان پیگیری سیستمی
  • آموزش تنظیم شرح خدمات قرارداد (CBS) و کنترل پیشرفت فعالیت های هر قرارداد
  • نحوه تنظیم صورت وضعیت و گردش آن بین واحدهای برنامه‌ریزی، درخواست‌کننده، امورحقوقی و قراردادها و مالی
  • چگونگی آرشیو مستندات اسناد فنی، مالی و مکاتبات مناقصات و قراردادها
  • آشنایی با پرتال ذینفعان و تامین کنندگان

برای مشاهده سرفصل‌های دوره می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده سرفصل‌ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02184205111 داخلی 2 تماس بگیرید.

دوره درخواست معاملهمن را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789