کاوشگر راهکاران ابزار گزارش‌سازی است که با در نظر گرفتن تجربه بدست آمده از نیازمندی‌های مشتریان در حوزه گزارش‌سازی، و با بکارگیری آخرین تکنیک‌ها و ایده‌های گزارش‌سازی که باعث سهولت و سادگی کار کاربران در ساخت گزارش‌ها می‌شود، طراحی و تولید شده است.

محیط بسیار راحت و کاربرپسند (به ویژه برای کاربرانی که با محصولات راهکاران همکاران سیستم آشنا هستند) و در عین حال امکانات قوی برای ساخت گزارش‌های متنوع براساس اطلاعات برخط (Online) و با رعایت شاخص‌های کیفی همچون امنیت، کارایی و امکان استفاده مجدد از گزارش‌های تولید شده از مهم‌ترین ویژگی‌های این نرم‌افزار است.

در دوره آموزشی کاوشگر راهکاران به کاربر آموزش داده می‌شود تا بدون نیاز به نوشتن دستورات SQL بتواند به سهولت از طریق Drag & Drop، و قرار دادن فیلدهای اطلاعاتی در مکان‌های مختلف محیط طراحی، گزارش‌های متنوعی به شکل لیستی، تجمعی و آماری بسازد.

  • مطالعه این دوره را به کلیه افرادی که حداقل با یکی از نرم‌افزارهای راهکاران همکاران سیستم آشنایی دارند توصیه می‌کنیم.

آنچه در دوره کاوشگر راهکاران فرا خواهید گرفت:

  • فرایند اصلی ساخت گزارش با کمک ابزار کاوشگر
  • امکانات مربوط به محیط طراحی
  • معرفی امکان تفکیک و بعد
  • انواع روش‌های محدود سازی گزارش
  • سنجه‌ها و کاربردهای آن
  • محیط اجرای گزارش و امکانات مربوط به چاپ گزارش

جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره الکترونیکی1,150,000 ریال
مدت دوره الکترونیکی75 دقیقه
مدت اعتبار دوره الکترونیکی3 ماه

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789