آنچه در دوره فروش و تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فرا خواهید گرفت:

• مهارت مورد نیاز فروشنده حرفه‌ای
• مراحل فروش
• تکنیک‌های فروش حرفه ای AIDA ، بومرنگ، FAB و …
• غلبه بر نه مشتری
• انواع پرسش‌ها در فروش
• تکنیک‌های خاتمه فروش
• مهارت‌های نرم ارتباطی مورد نیاز فروش

دوره آنلاین فروش و تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای

جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره آنلاین 9,00۰,۰۰۰ ریال
مدت دوره آنلاین 7 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789