با بهره‌مندی از نرم‌ افزار بهای تمام شده راهکاران سازمان‌ها این امکان را خواهند داشت; که محاسبه بهای تمام شده را با سهولت بیشتری پیش ببرند. همواره یکی از چالش‌های پیش رو سازمان‌ها عملیات پایان سال بهای تمام شده می‌باشد. موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم در نظر دارد کارگاه عملیات پایان سال بهای تمام شده راهکاران را به مدت 10 ساعت برگزار نماید.

آنچه در عملیات پایان سال بهای تمام شده راهکاران فرا خواهید گرفت:

  • تشریح اخطارها و خطاهای محاسباتی در سیستم بهای تمام شده و نحوه رفع آن‌ها
  • اثبات و تحلیل عوامل بهای تمام شده (مواد/نیمه ساخته و هزینه‌های تبدیل; کنترل و تطابق با سیستم‌های حسابداری، انبار و صورت‌های مالی)
  • اثبات و تحلیل کالای در جریان ساخت ابتدا و انتهای دوره (تولیدی و مصرفی; کنترل و تطابق با سیستم‌های حسابداری، انبار و صورت‌های مالی)
  • اثبات و تحلیل گردش کالای نیمه ساخته بین سیستم‌های انبار و بهای تمام شده; کنترل و تطابق آن با سیستم انبار و صورت‌های مالی
  • اثبات و تحلیل موجودی‌های ابتدا و انتهای دوره انبارهای محصول و نیمه ساخته; کنترل و تطابق آن ها با سیستم انبار و صورت‌های مالی
  • اثبات و تحلیل هزینه‌های جذب نشده، کنترل و و تطابق آن با صورت‌های مالی و گزارشات سیستم بهای تمام شده
  • اثبات و تحلیل جدول معادل آحاد به دو روش میانگین و فایفو (FIFO) و نحوه کارکرد آن‌ها در سیستم بهای تمام شده راهکاران
  • اثبات و تحلیل انحرافات در سیستم هزینه‌یابی استاندارد (پیش فرض بهای تمام شده راهکاران) به روش دو و سه انحرافی، کنترل و تطابق با گزارش‌های سیستم بهای تمام شده
  • اثبات و تحلیل اسناد حسابداری بهای تمام شده، کنترل و تطابق آن‌ها با گزارش‌های سیستم بهای تمام شده
دوره آموزش عملیات پایان سال بهای تمام شده راهکاران

جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری 19,500,000 ریال
مدت دوره حضوری 10 ساعت
شهریه‌ی دوره آنلاین 14,500,000 ریال
مدت دوره آنلاین 10 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789