کتاب‌های آموزشی راهکاران نحوه کار با نرم‌افزارهای همکاران سیستم هستند که تحت عنوان راهنماهای کاربری و در قالب مرجعی کاربردی، به تشریح آموزش‌های گام به گام نرم‌افزارها پرداخته‌اند. این کتاب‌ها حاوی مجموعه تمرین‌ها و سوالاتی هستند که فراگیران می‌توانند با استفاده از آنها در بخش عملی دوره، مهارت‌های خود را در کار با نرم‌افزار افزایش دهند.

مجموعه عناوین کتاب‌های آموزشی راهکاران به شرح زیر است:

  • کتاب دفترکل راهکاران
  • کتاب دریافت و پرداخت راهکاران
  • کتاب فروش داخلی راهکاران
  • کتاب دارایی ثابت راهکاران
  • کتاب انبار و حسابداری انبار راهکاران
  • کتاب تدارکات راهکاران
  • کتاب جبران خدمات راهکاران
  • کتاب کارگزینی راهکاران
کتاب های راهکاران
کتاب های آموزشی راهکاران

قیمت مجموعه کتاب‌های راهکاران 449 هزار تومان هست که مبلغ نهایی با احتساب هزینه ارسال و تخفیف هفته حسابدار در جدول زیر نظر گرفته شده است.من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789