کتاب‌های آموزشی راهکاران نحوه کار با نرم‌افزارهای همکاران سیستم هستند که تحت عنوان راهنماهای کاربری و در قالب مرجعی کاربردی، به تشریح آموزش‌های گام به گام نرم‌افزارها پرداخته‌اند. این کتاب‌ها حاوی مجموعه تمرین‌ها و سوالاتی هستند که فراگیران می‌توانند با استفاده از آنها در بخش عملی دوره، مهارت‌های خود را در کار با نرم‌افزار افزایش دهند.

مجموعه عناوین کتاب‌های آموزشی راهکاران به شرح زیر است:

  • کتاب دفترکل راهکاران
  • کتاب دریافت و پرداخت راهکاران
  • کتاب فروش داخلی راهکاران
  • کتاب دارایی ثابت راهکاران
  • کتاب انبار و حسابداری انبار راهکاران
  • کتاب تدارکات راهکاران
  • کتاب جبران خدمات راهکاران
  • کتاب کارگزینی راهکاران
کتاب های راهکاران
کتاب های آموزشی راهکاران


من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789