موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم در نظر دارد تا در روز پنج شنبه مورخ 11 اسفندماه، همایشی با عنوان قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی را در شهر شیراز برگزار نماید. شرکت در این همایش به تمامی فعالان و علاقه‌مندان به حوزه‌های مالیاتی توصیه می‌گردد. در پایان به تمامی شرکت کنندگان از طرف موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم گواهی‌نامه حضور ارائه می‌گردد.

موضوع همایش به شرح زیر است:

  • تشریح سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی

ارائه دهنده:

جناب آقای محمد قبول:

  • عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران/ کارشناس رسمی دادگستری/ عضو کمیته مقررات مالیاتی جامعه حسابداران

قانون سامانه مودیانمن را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789