موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم در نظر دارد تا در تاریخ 30 شهریورماه چهارشنبه، همایشی با عنوان آیین دادرسی و تشریح سامانه مودیان مالیاتی را در شهر مشهد برگزار نماید. شرکت در این همایش به تمامی فعالان و علاقه‌مندان به حوزه‌های مالیاتی توصیه می‌گردد. در پایان به تمامی شرکت کنندگان از طرف موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم گواهی‌نامه حضور ارائه می‌گردد.

موضوعات همایش به شرح زیر می‌باشد:

  • تشریح دادرسی مالیاتی و برخی بخشنامه ها
  • تشریح سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی
  • پنل پرسش و پاسخ مالیاتی

ارائه دهندگان:

  • دکتر حمید خادم:
    • حسابدار رسمی/ کارشناس رسمی دادگستری/ عضو کارگروه مالیاتی جامعه حسابداران رسمی/ مشاور رسمی مالیاتی
  • دکتر مهران مرشد:
    • مشاور عالی مالیاتی/ کارشناس رسمی دادگستری/ عضو انجمن حسابداری ایرانمن را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789