دوره آموزشی گردش کار به منظور آشنایی کارشناسان با ابزارهای مدیریت فرآیندهای راهکاران می‌باشد تا بتوانند یک فرآیند را در سیستم راهکاران و با استفاده از ابزار پیاده‌سازی کنند.

آنچه در دوره گردش کار فرا خواهید گرفت:

 • آشنایی با فازهای متدولوژی
 • مروری بر آموزش BPMN
 • جایگاه راهکاران و نقش آن
 • معرفی امکانات پایه‌ای
 • معرفی عملیات‌های اتوماتیک
 • معرفی فیچرهای طراحی گردش‌کار
 • معرفی عملیات‌های دستی
 • معرفی متغیرهای محیطی و نحوه استفاده
 • مدیریت بسته‌ها و ورژنینگ
 • معرفی زیرفرآیند
 • مدیریت سیستم
 • آشنایی با امکانات تکمیلی گردش کار

گردش کار


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری
(ویژه فراگیران آزاد)
32,000,000 ریال
مدت دوره حضوری۳۲ ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789