موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم دوره آموزش الکترونیکی “سیستم اطلاعات جغرافیایی راهکاران (GIS)” را که  توسط احمد اصلاح مدیر صنعت پخش همکاران سیستم تدریس شده است، منتشر کرد.

آنچه در دوره سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) راهکاران فرا خواهید گرفت:

  • تنظمیات و تعیین موقعیت جغرافیایی مشتری روی نقشه
  • مسیربندی بر اساس نقشه
  • ایجاد تور ویزیت و حواله پخش توزیع بر اساس نقشه
  • نظارت بر عملکرد کارکنان و بررسی نتایج تور روزانه
  • بررسی موقعیت های مشتریان و مسیرها روی نقشه و تهیه گزارش­‌های متنوع

جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره الکترونیکی3،000،000 ریال
مدت دوره الکترونیکی3 ساعت
مدت اعتبار دوره الکترونیکی3 ماه

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789