ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری
ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری

این دوره به شما کمک می‌کند تا بتوانید عملیات حسابداری از معرفی کدینگ حساب‌ها تا تهیه گزارشات را به صورت مرحله به مرحله و با استفاده از نرم‌افزار دفتر کل در سازمان و شرکت خود پیاده سازی کنید.

 

آنچه در دوره دفتر کل راهکاران فرا خواهید گرفت:

 • مفاهیم عمومی راهکاران
 • اطلاعات پایه دفتر کل
 • ساختار حساب‌ها
 • صدور اسناد حسابداری
 • عملیات ارزی
 • عملیات پایان سال
 • حسابداری مالیاتی
 • گزارش‌های حسابداری

جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
شهریه‌ی دوره الکترونیکی ۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری ۲۴ ساعت
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
مدت دوره الکترونیکی ۳ ساعت
پیشنیاز

درخواست شركت در دوره الکترونیکی


 • نمونه: 02183382599
 • نمونه: 09123456789

درخواست شركت در دوره حضوری


 • نمونه: 02183382599
 • نمونه: 09123456789