وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اصلی پاسخگویی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی‌بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما در حال حاضر صورت‌های مالی هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می‌دهد و بنابراین باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. صورت‌های مالی زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار خواهد بود که بر اساس ضوابط معتبر یعنی استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد.
استانداردهای حسابداری ایران در سال ۹۷ دستخوش تغییراتی شد که این تغییرات به طور خلاصه در قالب جدول زیر ارائه شده است:


شماره و عنوان استانداردهای مصوب۱۳۹۷ تاریخ لازم‌الاجرا شدن شماره و عنوان استانداردهای کنارگذاشته شده
۱٫ ارائه صورت‌های مالی ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱٫ نحوه ارائه صورت‌های مالی (مصوب ۱۳۷۹)
۶٫ گزارش عملکرد مالی
۱۴٫ نحوه ارائه دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری
۲٫ صورت جریان‌های نقدی  ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۲٫ صورت جریان وجوه نقد (مصوب ۱۳۷۹)
۳۴٫ رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردها و اشتباهات  ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۶٫ گزارش عملکرد مالی
۳۵٫ مالیات بر درآمد  ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۳۶٫ ابزارهای مالی؛ ارائه  ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۳۷٫ ابزارهای مالی؛ افشا  ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
با توجه به گستردگی نسبی این تغییرات، آگاهی از آن و همچنین نحوه تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای جدید برای گروه‌های مختلف اهمیت به‌سزایی دارد.


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری
(ویژه فراگیران آزاد)
۸،۶۰۰،۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری ۵۲ ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789