وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اصلی پاسخگویی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی‌بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما در حال حاضر صورت‌های مالی هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می‌دهد و بنابراین باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. صورت‌های مالی زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار خواهد بود که بر اساس ضوابط معتبر یعنی استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد.
استانداردهای حسابداری ایران هر ساله دستخوش تغییراتی می‌شود. موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم دوره استاندارد حسابداری را طبق جدیدترین تغییرات اعمال شده و در 2 سطح برگزار می‌نماید. در ادامه برخی از سرفصل‌های دوره آمده است:

استانداردهای قابل ارائه در دوره استاندارد حسابداری سطح 1:

استاندارد حسابداری 32 – کاهش ارزش دارایی‌ها

استاندارد حسابداری 35 – مالیات بردرآمد لازم الاجراء از سال 1399

استاندارد حسابداری 36 – ابزار‌های مالی : ارایه لازم الاجراء از سال 1398

استاندارد حسابداری 37 – ابزار‌های مالی : افشاء لازم الاجراء از سال 1398

 

جهت مشاهده کامل استانداردهای ارائه شده در این دوره بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

مشاهده کامل سرفصل‌های استاندارد حسابداری سطح یک

 

استانداردهای قابل ارائه در دوره استاندارد حسابداری سطح پیشرفته:

استاندارد حسابداری 38 – ترکیب‌های تجاری -(تجدیدنظر شده ۱۳۹۷) لازم الاجراء از سال 1400

استاندارد حسابداری 39 -صورتهای مالی تلفیقی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۷) لازم الاجراء از سال 1400

استاندارد حسابداری 40 -مشارکت‌ها لازم الاجراء از سال 1400

استاندارد حسابداری 41 -افشای منافع در واحدهای تجاری دیگرء لازم الاجراء از سال 1400

 

جهت مشاهده کامل استانداردهای ارائه شده در این دوره بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

مشاهده کامل سرفصل‌های استاندارد حسابداری سطح پیشرفته

با توجه به گستردگی نسبی این تغییرات، آگاهی از آن و همچنین نحوه تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای جدید برای گروه‌های مختلف اهمیت به‌سزایی دارد.


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره آنلاین18,500,000 ریال
مدت دوره آنلاین40 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789