وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اصلی پاسخگویی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی‌بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما در حال حاضر صورت‌های مالی هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می‌دهد و بنابراین باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. صورت‌های مالی زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار خواهد بود که بر اساس ضوابط معتبر یعنی استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد.
استانداردهای حسابداری ایران هر ساله دستخوش تغییراتی می‌شود. موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم دوره استاندارد حسابداری را طبق جدیدترین تغییرات اعمال شده برگزار می‌نماید. در ادامه برخی از سرفصل‌های دوره آمده است:

استانداردهای قابل ارائه در این دوره:

استاندارد حسابداری 35 – مالیات بردرآمد لازم الاجراء از سال 1399

استاندارد حسابداری 38 – ترکیب‌های تجاری -(تجدیدنظر شده ۱۳۹۷) لازم الاجراء از سال 1400

استاندارد حسابداری 39 -صورتهای مالی تلفیقی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۷) لازم الاجراء از سال 1400

استاندارد حسابداری 40 -مشارکت‌ها لازم الاجراء از سال 1400

استاندارد حسابداری 41 -افشای منافع در واحدهای تجاری دیگرء لازم الاجراء از سال 1400

استاندارد حسابداری 42 -اندازه گیری ارزش منصفانه

جهت مشاهده کامل استانداردهای ارائه شده در این دوره بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

مشاهده کامل سرفصل‌ها

با توجه به گستردگی نسبی این تغییرات، آگاهی از آن و همچنین نحوه تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای جدید برای گروه‌های مختلف اهمیت به‌سزایی دارد.

 


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره آنلاین11,000,000 ریال
مدت دوره آنلاین80 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789