این دوره به شما کمک می‌کند تا بتوانید در خصوص مفاهیم حقوق و دستمزد تسلط پیدا کنید.

آنچه در دوره مفاهیم حقوق و دستمزد فرا خواهید گرفت:

 • مفاهیم عمومی سرمایه انسانی که شامل احکام کارمند و نحوه محاسبات حقوق، عیدی، سنوات و مرخصی
 • چارت سازمانی شامل: شغل، پست، واحد و تعریف ساختار سازمانی
 • انواع استخدام
 • انواع حکم
 • صدور احکام فردی و گروهی و مفهوم حکم اصلاحی و معادل
 • جدول مالیاتی
 • انواع وام و تخصیص آن به کارمند
 • فایل‌های بیمه، مالیات، بانک
 • بستن کارکردها شامل خواندن فایل اکسل برای مقادیر ورودی و کارکرد
 • تعریف محاسبات خاص کاربر (قبل از حقوق، بعد از حقوق و مستقل از حقوق)
 • محاسبات حقوق، عیدی، سنوات ،مرخصی و خاص کاربر
 • مرخصی و ماموریت
 • محاسبات حقوق و محاسبات معوق
 • صدور اسناد حقوق، عیدی، سنوات، مرخصی و خاص کاربر
مفاهیم حقوق و دستمزد

جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری
(ویژه فراگیران آزاد)
4,50۰,۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری12 ساعت
شهریه‌ی دوره آنلاین2,90۰,۰۰۰ ریال
مدت دوره آنلاین12 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789