برگزاری سمینار آموزشی از دانشگاه تا بازارکار

از دانشگاه تا بازارکار

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم، سمینار آموزشی از دانشگاه تا بازارکار  را با همکاری مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا در تاریخ 30بهمن ماه، روز چهارشنبه از ساعت 13 الی 15:30 برگزار می‌کند.

برگزاری همایش حسابرسی بیمه‌ای در شهر مشهد

حسابرسی بیمه‌ای

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم خراسان رضوی، همایش حسابرسی بیمه‌ای را در تاریخ 7 شهریور ماه، روز پنجشنبه از ساعت 8:30 الی 12:30 برگزار می‌کند.