ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری
ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری

سمینار از آموزش تا ورود به بازارکار مالی

سمینار از آموزش تا ورود به بازارکار مالی

سمینار ” از آموزش تا ورود به بازارکار مالی ’’ در تاریخ ۱۸ مرداد از ساعت ۱۰ الی ۱۳ در محل موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم برگزار میشود.