برگزاری کارگاه‌های آموزشی جامع مالی و مالیاتی:

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم در نظر دارد دوره‌های آموزشی مالی برگزار نماید. در بحش کارگاه مالی مباحث تهیه صورت‌های مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی آموزش داده می‌شود.

بسته‌های کارگاه‌های آموزشی مالی آنلاین به شرح زیر است:

 • تهیه صورت‌های مالی
  • نحوه تهیه صورت سود و زیان جامع
  • نحوه تهیه صورت‌های مالی و انطباق آن با استانداردهای حسابداری ایران
  • بستن حساب‌های دائم، موقت و تهیه تراز آزمایشی
  • صدور اسناد تعدیلی و طبقه بندی حساب‌ها
  • تهیه ترازنامه، سود و زیان، گردش وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی
 • تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
  • تشریح ماهیت حساب ها و درک نحوه‌ی گردش آن ها در رویدادهای مالی
  • آشنایی با صورت مالی مطابق استاندارد 1 ایران “نحوه ارائه صورت‌های مالی “
  • درک نحوه ارتباط بین صورتهای مالی
  • تشریح انواع روش های تجزیه و تحلیل
  • تشریح شاخص های تجزیه و تحلیل
  • تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی واقعی با بکارگیری شاخص‌های ارزیابی با دو رویکرد تحلیل نسبت‌ها و تحلیل روندهامن را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789