برگزاری کارگاه‌های آموزشی جامع مالی و مالیاتی:

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم در نظر دارد دوره‌های آموزشی مالی و مالیاتی را به شرح ذیل برگزار نماید. این دوره‌ها به دو بخش مالیاتی و مالی تقسیم شده‌اند که در بسته کارگاه مالیاتی مباحث مالیات بر ارزش افزوذه، خرید و فروش فصلی، اظهارنامه مالیاتی، قانون کار و حسابداری حقوق و دستمزد و آیین دادرسی مالیاتی آموزش داده می‌شود. در بحش کارگاه مالی مباحث تهیه صورت‌های مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی آموزش داده می‌شود.

بسته‌های کارگاه‌های آموزشی مالیاتی آنلاین به شرح زیر است:

 •   مالیات بر ارزش افزوده
  • آشنایی با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده
  • نتایج و ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده
  • نحوه محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
  • تکالیف  فعالان اقتصادی در نظام مالی و مالیاتی
  • سوالات متداول در رابطه با نظام مالیات بر ارزش افزوده
 • خرید و فروش فصلی
  • تعریف مواد 147، 148 و 169 قانون مالیات‌های مستقیم
  • ضرورت اجرای ماده 169 در نظام مالیاتی
  • شیوه اجرای ماده 169
  • موارد مشمول و عدم مشمول طبق آیین‌نامه جدید ماده 169
  • جرائم عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده 169
  • تهیه فایل خرید و فروش فصلی
  • اثبات فایل تهیه شده
 • اظهارنامه مالیاتی
  • نحوه نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار
  • نحوه درج اطلاعات و تطابق با صورت‌های مالی و نکات مهم ورود اطلاعات
  • نحوه ارسال و پشتیبانی اطلاعات ارسال شده
  • خطاها و اشتباهات رایج در ثبت اظهارنامه مالیاتی
  • آموزش قوانین مرتبط با اظهارنامه مالیاتی
 • قانون کار و حسابداری حقوق و دستمزد
  • مروری بر قانون کار
  • تشریح انواع قرارداد کار و مفاد آن
  • محاسبه حقوق و دستمزد
  • محاسبه بیمه و مالیات حقوق و تشریح معافیت‌های آن
  • ثبت‌های حسابداری حقوق و دستمزد
  • مروری جامع بر فصل مالیات بر درامد حقوق ماده (82 تا 92)
 • آیین دادرسی مالیاتی و مرور بخشنامه‌های‌ مالیاتی
  • آشنایی با فرآیند اعتراض به برگ تشخصی مالیاتی و مهلت‌های اعتراض به ارزش افزوده
  • آشنایی با آخرین تغییرات در بخشنامه‌های مهم و پرکاربرد مالیاتی که در لایحه نویسی مفید و موثر می باشند.
  • آشنایی با جرائم مربوط به فرآیند دادرسی و نحوه دریافت بخشودگی
  • آشنایی با آخرین ضوابط و مقررات مالیاتی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و انتقال مازاد آن به سرمایه در سال 1398
  • مروری بر احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398

بسته‌های کارگاه‌های آموزشی مالی آنلاین به شرح زیر است:

 • تهیه صورت‌های مالی
  • نحوه تهیه صورت سود و زیان جامع
  • نحوه تهیه صورت‌های مالی و انطباق آن با استانداردهای حسابداری ایران
  • بستن حساب‌های دائم، موقت و تهیه تراز آزمایشی
  • صدور اسناد تعدیلی و طبقه بندی حساب‌ها
  • تهیه ترازنامه، سود و زیان، گردش وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی

 

 • تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
  • تشریح ماهیت حساب ها و درک نحوه‌ی گردش آن ها در رویدادهای مالی
  • آشنایی با صورت مالی مطابق استاندارد 1 ایران “نحوه ارائه صورت‌های مالی “
  • درک نحوه ارتباط بین صورتهای مالی
  • تشریح انواع روش های تجزیه و تحلیل
  • تشریح شاخص های تجزیه و تحلیل
  • تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی واقعی با بکارگیری شاخص‌های ارزیابی با دو رویکرد تحلیل نسبت‌ها و تحلیل روندها

دوره آموزش کارگاه های مالی و مالیاتیمن را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789