برگزاری کارگاه‌های جامع مالی به صورت آنلاین و حضوری:

بسته‌های کارگاه‌های آموزشی مالی آنلاین به شرح زیر است:

بسته مالیاتی:

 

بسته صورت‌ مالی:

 

بسته حسابرسی:

بسته‌های کارگاه‌های آموزشی مالی حضوری به شرح زیر است:

بسته مالیاتی:

 

بسته صورت‌ مالی:

 من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789