شرکت‌ها به دنبال این هستند تا با انجام فعالیت‌های نگهداری و تعمیراتی از پیامدهای منفی خرابی تجهیزات جلوگیری کنند. به دلیل پیچیدگی و حجم بالای سرویس های نگهداری و تعمیراتی باید فرآیندهای بسیار دقیقی برای پیشبرد این سرویس‌ها طراحی شود. از طرفی باید نرم افزارهای خوبی برای پوشش این نیازمندی ها وجود داشته باشد. سیستم نگهداری و تعمیرات راهکاران سیستمی است که با توجه به نیازمندی های صنایع مختلف طراحی شده و در تعداد زیادی از کارخانجات در حال استفاده است. ما در موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم دوره الکترونیکی نگهداری و تعمیرات راهکاران را طراحی و در اختیار کاربران عزیز قرار داده ایم.

دوره آموزش نگهداری و تعمیرات راهکاران در 4 فصل تهیه شده است که عبارتند از:

  • مقدمه
  • فرآیند تعمیرات اصلاحی
  • نگهداری تعمیرات پیشگیرانه
  • موارد تکمیلی

جزئیات

مدرس دورهسهراب صادقی زاده
مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره الکترونیکی8,000,000 ریال
مدت دوره الکترونیکی4 ساعت
مدت اعتبار دوره الکترونیکی3 ماه

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789