این کارگاه ویژه دانشجویان، دانش پذیران و کلیه افرادی است که به صورت اکادمیک دروس حسابداری را آموزش دیده اما تجربه حضور در بازارکار را نداشته‌اند.
یکی از مزیت‌های این کارگاه، حل و تحلیل صفر تا صد مسائل حسابداری یک شرکت به صورت سناریوهای عملی میباشد و فراگیران قادر خواهند بود به روی موضوعات متنوع حسابداری هم به صورت تحلیلی و هم با استفاده از سیستم‌های راهکاران تسلط یابند.

 

آنچه در کارگاه کسب تجربه حسابداری فرا خواهید گرفت:

 • حسابداری عمومی(سیستم دفتر کل راهکاران)
 • حقوق و دستمزد (سیستم کارگزینی و جبران خدمات راهکاران)
 • خزانه داری (سیستم دریافت و پرداخت راهکاران)
 • حسابداری انبار (سیستم انبار و حسابداری انبار راهکاران)
 • حسابداری تدارکات (سیستم تدارکات راهکاران)
 • حسابداری فروش (سیستم فروش راهکاران)
 • دارایی ثابت (سیستم دارایی ثابت راهکاران)
 • گزارشات مالی
 • گزارشات مالیاتی
 • صورت‌های مالی
 • ثبت دستی در دفاتر قانونی (دفتر روزنامه، دفتر کل)
 • ثبت عملیات مالی پروژه در سیستم راهکاران
 • اجرای همزمان پروژه کارگاهی توسط دانش آموختگان
 • قانون مالیات‌های مستقیم (ماده‌های مورد نیاز)من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789