موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم، در نظر دارد دوره‌ای با عنوان “چطور عملکرد کارکنان را ارزیابی کنیم؟” برگزار کند.

آنچه در دوره چطور عملکرد کارکنان را ارزیابی کنیم؟ فراخواهید گرفت:

  • آشنایی با فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان
  • روش های طراحی شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)
  • روش های مختلف اجرای مدل ارزیابی ( کیفی – کمی )
  • آشنایی با متد OKR و نقش آن در ارتقای عملکرد کارکنان و پویایی سازمان
  • مدل های بهره برداری از نتایج ارزیابی عملکرد در سازمان ( تشویق و تنبیه و … )

دوره آموزش چطور عملکرد کارکنان را ارزیابی کنیم؟

 


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره آنلاین 5,200,000 ریال
مدت دوره آنلاین 8 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789