به کمک آموزش و بهره‌گیری از نرم افزار‌ پخش راهکاران همکاران سیستم می‌توانید، تمام فرآیندهای فروش سرد و پخش گرم، فروش عمده و فروش درب کارخانه را از سفارش‌گیری تا توزیع و تسویه حساب را به شکل مکانیزه مدیریت کنید.

در برنامه ریزی و عملیات پخش راهکاران فرا می‌گیرید:

 • آشنایی با صنعت پخش
 • اطلاعات پایه
 • فرآیند سفارشگیری
 • فرآیند توزیع سرد قطعی
 • فرآیند توزیع سرد غیرقطعی
 • فرآیند توزیع فروش گرم
 • مانده کف خودرو و مدیریت تغییرات
 • فرآیند وصول
 • فرآیند برگشت از فروش
 • امکانات تکمیلی برنامه ریزی و تسریع فرآیند پخش
 • فرم ارزیابی
 • گزارشات

جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره الکترونیکی5,50۰,۰۰۰ ریال
مدت دوره الکترونیکی3 ساعت و 44 دقیقه
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789