موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم، در نظر دارد دوره‌ای با عنوان “مهارت تیم سازی و تفویض اختیار” برگزار کند. شرکت در این دوره به کلیه سرپرستان و مدیران یا افرادی که در پی تصدی جایگاه مدیریتی هستند پیشنهاد می‌گردد.

آنچه در دوره آموزش مهارت تیم سازی و تفویض اختیار فراخواهید گرفت:

 • فرق تیم و گروه
 • مراحل تیم سازی
 • انجام تست بلبین
 • آشنایی با انواع نقش ها در مدل بلبین
 • چیدمان تیم بر اساس مدل نقش های تیمی
 • دشمنان کار تیمی
 • مدیریت تعارض در تیم
 • شخصیت شناسی تیم
 • مزایای تفویض اختیار
 • روشهای تفویض اختیار
 • پخش کلیپ های مرتبط
 • بازی های آموزشی گروهی
 • بررسی نمونه های موفق داخلی و خارجی

دوره آموزش تیم سازی و مهارت تفیض اختیار

 


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره آنلاین 5,200,000 ریال
مدت دوره آنلاین 8 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789