در موسسات تولیدی یا کارخانه‌ها به علت نوع فعالیت و همچنین شکل فروش محصولات، نیاز مدیریت به اطلاعات بهای تمام شده تولیدات، بسیار دقیق و حساس است زیرا در این نوع از موسسات، محصول نهایی از ترکیب مواد و هزینه‌های تبدیل – که همان دستمزد نیروی کار مستقیم و هزینه‌های سربار است – تولید می‌شود و به همین دلیل باید توجه خاصی به اقلام تشکیل‌دهنده بهای تمام شده داشته باشیم. موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم در راستای ارتقای سطح علمی فراگیران دوره آموزشی مفاهیم بهای تمام شده را برگزار می‌نماید. همچنین دوره جامع پرورش حسابدار بهای تمام شده در این راستا ارائه می‌گردد.

آنچه در دوره آموزشی مفاهیم بهای تمام شده فرا خواهید گرفت:

 • تعریف حسابداری و انواع آن
 • تفاوت حسابداری مدیریت -مالی و صنعتی
 • تفاوت هزینه و بها
 • عوامل بهای تمام شده و هزینه اولیه و هزینه تبدیل
 • تعریف مراکز هزینه ایستگاه کاری و محرک هزینه
 • نقش و کاربرد انواع مراکز هزینه در بهای تمام شده
 • تسهیم هزینه‌های خدماتی به روش‌های مستقیم -یک طرف و دو طرفه
 • تعریف و کاربرد نرخ جذب
 • انواع روش‌های محاسبه بهای تمام شده
 • تعریف و کاربرد مفهوم زمانسجی در بهای تمام شده
 • تعریف نحوه محاسبه معادل آحاد و روش‌های آن
 • انواع ضایعات و تاثیر آن در معادل آحاد
 • تعریف و کاربرد ظرفیت و انواع آن
 • هزینه یابی جذبی و مستقیم
 • محاسبه قیمت تمام شده استاندارد و واقعی به صورت عملی و اثبات آن
مفاهیم بهای تمام شده یا مفاهیم حسابداری صنعتی

جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری 7,00۰,۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری 21 ساعت
شهریه‌ی دوره آنلاین 4,500,000 ریال
مدت دوره آنلاین 21 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789