کنترل تردد کارکنان متناسب با الزامات و ملاحظات تعیین شده در بخش‌های مختلف سازمان براساس نوع کار و ماهیت امنیتی برخی بخش‌های سازمان، دارای اهمیتی روز افزون است. ماژول مدیریت تردد دارای دو بخش کلی کنترل تردد و محاسبات کارکرد است.

تعریف سیاست‌های سازمان در حوزه کنترل تردد و ملاحظات امنیتی در کنار پاسخ به پیچیدگی‌ها و تنوع موجود در شیوه‌ی محاسبه کارکرد مجموعه‌ای به نام ماژول مدیریت تردد را شکل داده است که می‌تواند در ارتباط یکپارچه‌ی این بخش‌ها، به الزمات و پیچیدگی‌های موجود در دو حوزه به‌گونه‌ی موثر پاسخ دهد.

اگر الزاماتی درباره‌ی دسترسی تردد کارکنان به بخش‌های مختلف وجود داشته باشد، با استفاده از ماژول مدیریت تردد راهکاران می‌توان این سیاست‌ها را مشخص و به هنگام لزوم و در ارتباط با سخت‌افزارهای مرتبط، سیاست‌های مورد نظر را به‌شکل مکانیزه اعمال کرد و از این راه، نسبت به تحقق اهداف کنترل تردد تا حد بسیاری مطمئن شد.

آنچه در دوره مدیریت تردد راهکاران فرا خواهید گرفت:

  • معرفی کارت و تخصیص دسترسی
  • اطلاعات پایه
  • SgRfidShell
  • ورود اطلاعات
  • ثبت درخواست‌های پرسنل
  • مرخصی
  • ماموریت
  • محاسبات کارکرد
  • گزارشات

جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره آنلاین 32,000,000 ریال
مدت دوره آنلاین 12 ساعت
شهریه‌ی دوره الکترونیکی 6،500،000 ریال
مدت دوره الکترونیکی 2 ساعت
مدت اعتبار دوره الکترونیکی 3 ماه

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789