فروش و پخش راهکاران  از مرحله سفارش‌گیری تا توزیع و تسویه حساب در فرایندهای فروش گرم و فروش سرد قطعی و غیرقطعی را پوشش داده و با استفاده از امکانات برنامه‌ریزی برای ویزیت و توزیع، امکان استفاده بهتر از منابع سازمان را افزایش می‌دهد.
با استفاده از این نرم افزار، امکان برنامه‌ریزی، مدیریت و کنترل عملیات ویزیت، توزیع و وصول را با سرعت بیشتر و هزینه کمتری خواهید داشت.

آنچه در دوره فروش و پخش راهکاران فرا خواهید گرفت:

  • آشنایی با انواع فروش و شرکت‌های پخش
  • آشنایی با کلیات ماژول
  • تنظیمات و اطلاعات پایه
  • ثبت و نگهداری تور
  • حواله پخش
  • توضیح انواع فرایندهای موجود در کسب و کار فروش مویرگی و عملیات مرتبط با آنها
  • امکانات سیستم به جهت تسهیل فرایندهای سفارش‌گیری، توزیع و فروش
  • مرور تنظیمات سیستم و گزارش‌هامن را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789