صورت‌های مالی تلفیقی عبارتند از بدست آوردن یک صورت مالی که تلفیقی از چند صورت مالی شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تشکیل شده است.
صورت‌های مالی تلفیقی برای شرکت‌هایی که چند شرکت زیر مجموعه دارند و از لحاظ مالی کاملا از هم جدا هستند (هریک برای خودشان امور مالی مجزا دارند) تهیه می‌شود.

آنچه در دوره صورت‌های مالی تلفیقی فرا خواهید گرفت:

  • ترکیب‌های تجاری
  • صورت‌های مالی تلفیقی
  • حسابداری مبادلات دارایی‌ها بین شرکت‌های گروه در صورت‌های مالی تلفیقی
  • ساختارهای پیچیده‌ی مالکیت در شرکت های گروه
  • معرفی نرم‌افزار تلفیق همکاران سیستم


جزئیات

مدرس دوره یدالله تاری وردی؛ دکترای حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه
مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری
(ویژه فراگیران آزاد)
8,45۰,۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری ۴۰ ساعت
شهریه‌ی دوره آنلاین 5,500,000 ریال
مدت دوره آنلاین 30 ساعت
پیشنیاز

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789