صورت‌های مالی تلفیقی عبارتند از بدست آوردن یک صورت مالی که تلفیقی از چند صورت مالی شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تشکیل شده است.
صورت‌های مالی تلفیقی برای شرکت‌هایی که چند شرکت زیر مجموعه دارند و از لحاظ مالی کاملا از هم جدا هستند (هریک برای خودشان امور مالی مجزا دارند) تهیه می‌شود.

آنچه در دوره صورت‌های مالی تلفیقی فرا خواهید گرفت:

  • ترکیب‌های تجاری
  • صورت‌های مالی تلفیقی
  • حسابداری مبادلات دارایی‌ها بین شرکت‌های گروه در صورت‌های مالی تلفیقی
  • ساختارهای پیچیده‌ی مالکیت در شرکت های گروه
  • معرفی نرم‌افزار تلفیق همکاران سیستم
صورت‌های مالی تلفیقی عبارتند از بدست آوردن یک صورت مالی که تلفیقی از چند صورت مالی شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تشکیل شده است. صورت‌های مالی تلفیقی برای شرکت‌هایی که چند شرکت زیر مجموعه دارند و از لحاظ مالی کاملا از هم جدا هستند (هریک برای خودشان امور مالی مجزا دارند) تهیه می‌شود.

جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری10,00۰,۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری۴۰ ساعت
شهریه‌ی دوره آنلاین7,500,000 ریال
مدت دوره آنلاین40 ساعت
پیشنیاز

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789