موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم، در نظر دارد دوره‌ای با عنوان “چطور راهکارهای حل مساله و تعارض را پیدا کنیم؟” برگزار کند.

در دوره چطور راهکارهای حل مساله و تعارض را پیدا کنیم؟ فرا می‌گیرید:

 • آشنایی با فرآیند مواجهه با مسائل و حل گام به گام آنها
 • تقویت مهارت تفکر با تمام مغز در مواجهه با مسائل ( تقویت تفکر خلاق و نقاد )
 • آشنایی با تکنیک های حل مسئله
  • 6 کلاه تفکر
  • نمودار ایشیکاوا
  • روش 5 چرا
 • 5W&1H
 • روش های نوین طوفان فکری ( تحلیل میدان نیرو، سوالات سخت، طوفان فکری معکوس و … )


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
مدت دوره آنلاین 9 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789