صورت جریان‌های نقدی جز صورت‌های مالی اساسی است که باید توسط شرکت‌ها به صورت الزامی تهیه گردد. در این دوره که توسط موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم برگزار می‌گردد شما با مفهوم جریان نقدی و طبقات مختلف آن آشنا می‌شوید و در پایان دوره قادر هستید با دو روش متداول، صورت جریان وجه نقد را طبق آخرین تغییرات استاندارد حسابداری شماره 2 تهیه کنید.

آنچه در دوره آموزش تهیه صورت جریان وجوه نقد فراخواهید گرفت:

  • اهمیت جریان وجوه نقد
  • بررسی صورت‌جریان وجوه نقد طبق استاندارد حسابداری شماره 2 فعالیت‌های عملیاتی و وجوه نقد ناشی از آن
  • بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی و وجوه نقد ناشی از آن
  • مالیات‌بردرآمد و وجوه نقد ناشی از آن
  • فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و وجوه نقد ناشی از آن
  • فعالیت‌های تامین مالی و وجوه نقد ناشی از آن
  • تهیه صورت‌جریان وجه نقد بر اساس روش های مستقیم و غیر مستقیم

 

 

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 02184205111 تماس حاصل فرمایید.

 

تهیه صورت جریان وجوه نقد

 


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری 7,200,000 ریال
مدت دوره حضوری 8 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789