با استفاده از نرم‌افزار بهای تمام شده راهکاران می‌توانید فرایند محاسبه بهای تمام شده را در سازمان خود با سهولت پیش ببرید. این نرم‌افزار از طریق جمع آوری اطلاعات کالاهای تولید شده و خدمات ارائه شده و انجام تسهیم هزینه مراکز خدماتی به سایر مراکز و تسهیم مصرف کالا می‌تواند بهای تمام شده را به روش استاندارد و واقعی محاسبه نموده و بهای تمام شده محصولات و انحرافات موجود را جهت تصمیم‌گیری مناسب در اختیار ذی‌نفعان قرار دهد.

آنچه در دوره بهای تمام شده راهکاران فرا خواهید گرفت:

  • طبقه‌بندی هزینه‌ها، الگوهای هزینه‌یابی، نحوه شناسایی مراکز هزینه تولیدی
  • آشنایی با تعریف دوره‌های محاسباتی و ورود اطلاعات پایه مورد نیاز هر بخش
  • آشنایی با نحوه ورود اطلاعات پایه مورد نیاز نسخه پیش‌بینی
  • محاسبه بهای تمام شده واحد محصول به صورت پیش‌بینی
  • آشنایی با کلیه عملیاتی در نسخه واقعی انجام میشود
  • محاسبات واقعی و بهای تمام شده واقعی محصولات
  • آشنایی با نحوه استقرار حساب‌های ثابت بهای تمام شده و صدور اسناد مالی
  • آشنایی با برخی گزارشات با اهمیت بهای تمام شده


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری
(ویژه فراگیران آزاد)
39،00۰،۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری۳۲ ساعت
شهریه‌ی دوره آنلاین27،00۰،۰۰۰ ریال
مدت دوره آنلاین۳۲ ساعت
شهریه‌ی دوره الکترونیکی4،000،00۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
پیشنیاز

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789