اصول مذاکره و فن بیان جز اصلی‌ترین مهارت‌های نرم مورد نیاز هر فرد می‌باشد. در این دوره به شما آموزش می‌دهیم چگونه با استفاده از اصول، ترفندها و تکنیک‌های مذاکره و در گنار آن هنر فن‌بیان حرفه‌ای، مذاکر‌ه‌ای اثر بخش و موفق داشته باشید.

آنچه در دوره آموزش اصول مذاکره و فن بیان فراخواهید گرفت:

 • مذاکره:
  • شناخت مذاکره
  • شنا‌خت ویژگی های مذاکره کننده
  • شناخت انواع مذاکره
  • آشنایی با فرآیند مذاکره
  • آشنایی با آداب مذاکره و جلسه
  • شناخت فرآیند تصمیم سازی در ذهن انسان
  • شناخت تکنیک های تعامل و گوش دادن فعال
  • آشنایی با فرآیند های متقاعد سازی
  • آشنایی با فرآیند های مدیریت تضاد
  • تله های مذاکره
  • خطاهای مذاکره
  • مواجهه با دروغ
  • بستن و نهایی سازی مذاکره
 • فن بیان:
  • آشنایی با اهداف سخنرانی
  • شناخت فرآیند برنامه ریزی سخنرانی
  • تکنیک های آمادگی برای ارایه سخنرانی
  • شناخت المان های تاثیر گذاری بر مخاطب
  • شنا‌خت فرآیند و ابعاد انتقال پیام
  • شناخت ساختار سخنرانی
  • شناخت فنون بیان و زبان بدن
  • صدا سازی

 

اصول مذاکره و فن بیان

 


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری 15,000,000 ریال
مدت دوره حضوری 12 ساعت
شهریه‌ی دوره آنلاین 15,000,000 ریال
مدت دوره آنلاین 12 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789