اصول مذاکره و فن بیان جز اصلی‌ترین مهارت‌های نرم مورد نیاز هر فرد می‌باشد. در این دوره به شما آموزش می‌دهیم چگونه با استفاده از اصول، ترفندها و تکنیک‌های مذاکره و در گنار آن هنر فن‌بیان حرفه‌ای، مذاکر‌ه‌ای اثر بخش و موفق داشته باشید.

آنچه در دوره آموزش اصول مذاکره و فن بیان فراخواهید گرفت:

 • مذاکره:
  • شناخت مذاکره
  • شنا‌خت ویژگی های مذاکره کننده
  • شناخت انواع مذاکره
  • آشنایی با فرآیند مذاکره
  • آشنایی با آداب مذاکره و جلسه
  • شناخت فرآیند تصمیم سازی در ذهن انسان
  • شناخت تکنیک های تعامل و گوش دادن فعال
  • آشنایی با فرآیند های متقاعد سازی
  • آشنایی با فرآیند های مدیریت تضاد
  • تله های مذاکره
  • خطاهای مذاکره
  • مواجهه با دروغ
  • بستن و نهایی سازی مذاکره
 • فن بیان:
  • آشنایی با اهداف سخنرانی
  • شناخت فرآیند برنامه ریزی سخنرانی
  • تکنیک های آمادگی برای ارایه سخنرانی
  • شناخت المان های تاثیر گذاری بر مخاطب
  • شنا‌خت فرآیند و ابعاد انتقال پیام
  • شناخت ساختار سخنرانی
  • شناخت فنون بیان و زبان بدن
  • صدا سازی

 

اصول مذاکره و فن بیان

 


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری15,000,000 ریال
مدت دوره حضوری12 ساعت
شهریه‌ی دوره آنلاین15,000,000 ریال
مدت دوره آنلاین12 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789