دوره‌های آموزش حضوری

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم دوره‌های آموزشی سیستمی ویژه دو محصول راهکاران و سپیدار شرکت همکاران سیستم را برای مشتریان و فراگیران آزاد برگزار می‌کند، علاوه بر این دوره‌های جامع آموزش حسابداری ویژه ورود به بازارکار و کارگاه‌های مالی و مالیاتی نیز به صورت حضوری ارائه می‌گردند.  

به طور کلی بيش‌ از 10 عنوان دوره آموزشی در 2 گروه راهكاران و سپيدار  در‌ كلاس‌های سیستمی موسسه تدريس می‌شود.

 

جهت اطلاع از جزئیات دوره‌ها و بررسی تناسب آنها با نياز شما، كافيست با كارشناسان موسسه با شماره 02184205111 داخلی 2و1 تماس حاصل فرمایید و از آنها مشاوره بگيريد.

 

دسته بندی دوره های قابل ارائه به همراه لیست دوره‌های هر دسته بندی به شرح زیر است:

 

آموزش حسابداری ویژه ورود به بازارکار:

 • مفاهیم حقوق و دستمزد (سرمایه انسانی)
 • نرم‌افزار جبران خدمات راهکاران
 • نرم‌افزار کارگزینی راهکاران
 • آموزش اکسل مقدماتی
 • آموزش اکسل پیشرفته در حسابداری
 • کارگاه قانون کار و حقوق و دستمزد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام  
 • مفاهیم مالی شامل: اصول حسابداری و میانه مالی و قوانین کاربردی
 • نرم‌ افزار دفترکل راهکاران
 • نر‌م‌افزار دریافت و پرداخت راهکاران
 • نرم‌افز‌ار جبران خدمات راهکاران
 • آموزش اکسل مقدماتی
 • آموزش اکسل پیشرفته در حسابداری
 • اظهارنامه مالیاتی
 • خرید و فروش فصلی
 • مالیات بر ارزش افزوده
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
 • مفاهیم مالی شامل: اصول حسابداری و میانه مالی و قوانین کاربردی
 • نرم افزارهای سپیدار شامل: حسابداری، دریافت و پرداخت،حقوق و دستمزد، انبار و فروش
 • آموزش اکسل مقدماتی
 • آموزش اکسل پیشرفته در حسابداری
 • اظهارنامه مالیاتی
 • خرید و فروش فصلی
 • مالیات بر ارزش‌افزوده
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
 • مفاهیم بهای تمام شده
 • ‌نرم‌افزا‌ر دفترکل راهکاران
 • نرم‌‌افزار‌ دریافت و پرداخت راهکاران
 • نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار راهکاران
 • نرم‌افزار بهای تمام شده راهکاران
 • کارگاه عملیات پایان سال سیستم بهای تمام شده راهکاران
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
 • نرم‌افزار دفترکل راهکاران
 • نر‌م‌افزار دریافت و پرداخت راهکاران
 • نرم‌ افزار جبران خدمات راهکاران
 • اکسل مقدماتی
 • آ‌موزش اکسل پیشرفته در حسابداری
 • اظهارنامه مالیاتی
 • خرید و فروش فصلی
 • مالیات بر ارزش افزوده
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
 • نرم افزارهای سپیدار شامل: حسابداری، دریافت و پرداخت،حقوق و دستمزد، انبار و فروش
 • آ‌موز‌ش اکسل‌ مقدماتی
 • دوره اکسل پیشرفته در حسابداری
 • اظهارنامه مالیاتی
 • خرید و فروش فصلی
 • مالیات بر ارزش‌افزوده
اطلاعات بیشتر و ثبت نام