ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری
ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری

دوره‌های آموزش حضوری

در ‌این دوره‌ها، شما با شيوه‌ی کاربری نرم‌افزارهای همکاران سیستم‌ آشنا می‌شوید. بيش‌ از ۵۰ عنوان دوره آموزشی در ۳ گروه راهكاران، سپيدار و دلفی در‌كلاس‌های آموزشی موسسه تدريس می‌شود. برای‌اينكه بدانيد كدام يك ازدوره‌ها متناسب با نياز شماست، كافيست با كارشناسان موسسه تماس گرفته و از آنها مشاوره بگيريد.