ما در موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم تلاش میکنیم دوره‌های بروز و کاربردی در حوزه های مالی و حسابداری، فناوری اطلاعات و مهارت‌های نرم برگزار کنیم. در این راستا شناسایی نیازمندی‌های مخاطبین به ما کمک میکند تا ارائه خدمات آموزشی را بهبود بخشیم.
پیشاپیش از همراهی شما سپاس‌گزاریم