برای ثبت درخواست خود ابتدا نوع محصول را انتخاب کنید، سپس تعداد محصول مورد نظر را مشخص کنید. در انتها مجموع مبلغ قابل پرداخت نمایش داده خواهد شد.

پس از تکمیل اطلاعات و پرداخت جهت انجام هماهنگی ارسال اقلام مورد نظر با شما مرتبط خواهیم شد.