زمانبندی دوره‌های آنلاین

دوره‌های آنلاین

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم، دوره‌های مالی خود را در فصل بهار به صورت آنلاین برگزار می‌کند.

برگزاری دوره حسابرسی بیمه‌ای

حسابرسی بیمه‌ای

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم، دوره حسابرسی بیمه‌ای را از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه به مدت ۶ساعت، به صورت آنلاین برگزار می‌کند.

برگزاری کارگاه خرید و فروش فصلی

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم، کارگاه خرید و فروش فصلی را به مدت ۴ساعت، به صورت آنلاین برگزار می‌کند.

برگزاری دوره‌های آنلاین ویژه فصل بهار

دوره‌های آنلاین

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم در نظر دارد خدمات آموزشی خود را تا پایان اردیبهشت ماه به صورت آنلاین به علاقه‌مندان ارائه دهد.