استان گیلان


مدیریت: حجت زارع پور

آدرس: رشت، خیابان امام خمینی، روبه روی اداره تامین اجتماعی شعبه ۲ رشت، ساختمان سینا، طبقه ۴

تلفن: 91008840-013

فکس: ۳۳۳۳۷۲۱۸-۰۱۳

ایمیل: edu@systemgroup.net