استان گلستان


مدیریت: داود کوثری

آدرس: گرگان، بلوار ناهارخوران، بالاتر از عدالت ۶۰ ساختمان کارآفرین، طبقه چهارم

تلفن: 91014262-017

ایمیل: gls@systemgroup.net