استان گلستان


مدیریت: جواد شموشکی

آدرس: گرگان، بلوار ناهارخوران، بالاتر از عدالت ۶۰ ساختمان کارآفرین، طبقه چهارم

تلفن: ۳۲۵۳۴۰۱۰-۰۱۷

ایمیل: gls@systemgroup.net