استان کرمان


مدیریت: محمد مهدی نیکوبخش

آدرس: کرمان، بلوار شهید صدوقی، چهارراه فیروزه، ساختمان رسالت، طبقه ۳

تلفن: ۳۲۴۷۲۱۹۹-۰۳۴

فکس: ۳۲۴۷۲۱۹۹-۰۳۴

ایمیل: krm@systemgroup.net