استان کرمان


مدیریت: محمد مهدی نیکوبخش

آدرس: کرمان، بلوار شهید صدوقی، چهارراه فیروزه، ساختمان رسالت، طبقه ۳

تلفن: 91008840-۰۳۴

ایمیل: edu@systemgroup.net

دانشگاه‌ها

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان


نشانی:کرمان، بزرگراه امام خمینی، میدان پژوهش

تلفن:03433257141