استان زنجان


مدیریت: عدالت باقری

آدرس: زنجان، غرب شهرک کارمندان، خیابان دهم، شماره ۳۷۶۸

تلفن: ۳۳۴۶۵۶۸۴-۰۲۴

ایمیل: znj@systemgroup.net