استان زنجان


مدیریت: امیر باقری

آدرس: زنجان، غرب شهرک کارمندان، خیابان دهم، شماره ۳۷۶۸، ساختمان همکاران سیستم

تلفن: 02491008840

ایمیل: edu@systemgroup.net

موسسات آموزشی

 

دانشگاه‌ها

دانشگاه فنی و حرفه ای استان زنجان

دانشگاه فنی و حرفه ای استان زنجان


نشانی: شهرستان زنجان، بلوار شیخ اشراق، روبروی سازمان فنی حرفه ای ، دانشگاه فنی و حرفه ای استان زنجان

تلفن: 02433780509