استان خراسان رضوی


مدیریت: جواد شموشکی

آدرس: بلوار وکیل آباد، بعد از پل سید رضی، پلاک ۴۲۹، ساختمان همکاران سیستم

تلفن: ۳۶۰۲۳۹۳۰-۰۵۱

فکس: ۳۶۰۱۸۲۸۰-۰۵۱

ایمیل: r.khr@systemgroup.net

موسسات آموزشی

موسسه آموزش عالی خراسان

موسسه آموزش عالی خراسان


نشانی: مشهد، بلوار دندانپزشکان، خیابان آموزگار، شماره 82

تلفن: 05135028601

 

موسسه آموزش عالی بینالود

موسسه آموزش عالی بینالود


نشانی:مشهد، ابتدای بلوار طرقبه، نبش معلم 4

تلفن: 05124230564

 

موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

موسسه آموزش عالی حکمت رضوی


نشانی:مشهد، بلوار اندیشه، اندیشه ۶۸

تلفن: 05136238658

 

دانشگاه‌ها

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد


نشانی: مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن: 05۱38805000

 

دانشگاه آزاد مشهد

دانشگاه آزاد مشهد


نشانی:مشهد، بلوار امامیه، تقاطع خیابان استاد یوسفی

تلفن: 05135251317

 

دانشگاه پیام نور شیروان

دانشگاه پیام نور شیروان


نشانی:خراسان شمالی، شیروان، انتهای خیابان سعدی، میدان کوهنورد

تلفن: 05836219890