استان خراسان جنوبی


مدیریت: صادق آذری

آدرس: بیرجند، خیابان معلم، خیابان فردوسی، مجتمع پارس، طبقه اول

تلفن: ۳۲۴۴۷۸۹۳-۰۵۶

فکس: ۳۲۴۴۷۸۹۲-۰۵۶

ایمیل: s.khr@systemgroup.net