استان خراسان جنوبی


مدیریت: صادق آذری

آدرس: بیرجند، خیابان معلم، خیابان فردوسی، مجتمع پارس، طبقه اول

تلفن: 91008840-056

فکس: ۳۲۴۴۷۸۹۲-۰۵۶

ایمیل: edu@systemgroup.net