استان اردبیل


مدیریت: رضا منا‌ف زاده

آدرس: خیابان امام خمینی، میدان باهنر (ایستگاه سرعین)،ساختمان اداری اولدوز پاسارگاد واحد ۶۷

تلفن: 91008840-045

ایمیل: edu@systemgroup.net

دانشگاه‌ها

دانشگاه آزاد اردبیل

دانشگاه آزاد اردبیل


نشانی: اردبیل، میدان بسیج، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

تلفن: 04533728020