استان آذربایجان شرقی


مدیریت: هادی جسور

آدرس: تبریز، خیابان امام خمینی، کوی بزرگمهر، ششم شرقی، پلاک ۸

تلفن: 91008840-041

ایمیل: edu@systemgroup.net