فراگیران گرامی؛

با تکمیل فرم زیر می‌توانید اعتبار آموزشی خود را ثبت نمایید تا در خریدهای آتی از آن استفاده کنید. توجه داشته باشید که در هنگام ثبت کارت اعتبار خود، اطلاعات فردی که می‌خواهد از این اعتبار استفاده کند را وارد نمایید.

ثبت اعتبار آموزشی