اهداف دوره:

 • آشنایی با تعاریف هوش کسب و کار
 • اصول پیاده سازی هوش کسب و کار
 • تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد در هوش کسب و کار
 • بررسی شاخص‌های کلیدی عملکرد در حوزه‌های مختلف

 

سیلابس دوره:

 • هوش کسب و کار چیست؟
 • مزایای استفاده از هوش کسب و کار
 • تاریخچه هوش کسب وکار
 • اجزاء یک سیستم هوش کسب و کار
 • مراحل پیاده سازی هوش کسب و کار
 • شاخص های کلیدی عملکرد در هوش کسب و کار چیست؟
 • روش های تعریف شاخص های کلیدی عملکرد
 • بررسی شاخص های کلیدی عملکرد در حوزه های مالی، فروش،منابع انسانی و …

معرفی دوره مفاهیم BI و شاخص‌های کلیدی عملکرد:من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789