حسابداری حقوق و دستمزد، فرآیند آماده‌سازی لیست‌های حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ خالص قابل پرداخت به پرسنل می‌باشد. اطلاعات مندرج در قرارداد کاری هر یک از پرسنل در اختیار واحد حسابداری قرار می‌گیرد، این اطلاعات می‌تواند شامل مدت کارکرد نیروی کار و میزان حقوق وی باشد. حسابدار موظف است پس از محاسبه مزایا و حقوق قانونی که شامل حال نیروی کار می‌شود و با لحاظ کردن قوانین وزارت کار حقوق فرد را محاسبه و در دفاتر حسابداری ثبت کند.

آنچه در دوره قانون کار و حسابداری حقوق و دستمزد خواهید آموخت:

  • مروری بر قانون کار
  • تشریح انواع قرارداد کار و مفاد آن
  • محاسبه حقوق و دستمزد
  • محاسبه بیمه و مالیات حقوق و تشریح معافیت‌های آن
  • ثبت‌های حسابداری حقوق و دستمزد
  • مروری جامع بر فصل مالیات بر درامد حقوق ماده (82 تا 92)

حقوق و دستمزد


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری4,0۰۰,۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری8 ساعت
شهریه‌ی دوره آنلاین3,000,000 ریال
مدت دوره آنلاین6 ساعت
شهریه‌ی دوره الکترونیکی2,500,000 ریال
مدت دوره الکترونیکی1 ساعت
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789