موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم، در نظر دارد دوره‌ای با عنوان “چطور یک مصاحبه موفق کاری داشته باشیم؟” برگزار کند. در این دوره فرا خواهید گرفت چگونه در مصاحبه‌های کاری پیش رو موفق باشید تا بتوانید شغل مورد نظر خود را به دست آورید.

این دوره به افراد ذیل پیشنهاد می‌گردد:

  • افراد جویای کار
  • دانشجویان و دانش آموختگان کلیه مقاطع
  • دانش آموختگان موسسه
  • افرادی که قصد ورود به بازار کار دارند

چطور یک مصاحبه موفق کاری داشته باشیم؟

 من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789