موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم، در نظر دارد دوره‌ای با عنوان “چطور یک مصاحبه موفق کاری داشته باشیم؟” برگزار کند. در این دوره فرا خواهید گرفت چگونه برای یک مصاحبه کاری آماده شوید و با سوالات رایج در مصاحبه آشنا خواهید شد. با شرکت در این دوره برای مصاحبه‌های کاری پیش رو آماده شوید تا بتوانید شغل مورد نظر خود را به دست آورید.

این دوره به افراد ذیل پیشنهاد می‌گردد:

  • افراد جویای کار
  • دانشجویان و دانش آموختگان کلیه مقاطع
  • دانش آموختگان موسسه
  • افرادی که قصد ورود به بازار کار دارند

دوره آموزشی مصاحبه کاری موفق یا مصاحبه موفق کاری

 من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789