اهداف دوره:

 • آشنایی با پایتون و نسخه‌های آن
 • معرفی انواع ساختارهای داده و کاربردهای آنها
 • اصول برنامه‌نویسی شی‌ء گرا در پایتون
 • آشنایی با مصورسازی و ایجاد نمودارها

سیلابس دوره:

 • مقدمه‌ای بر پایتون و نسخه‌های آن
 • آشنایی با نسخه‌های Python ،PyCharm و مجموعه Anaconda
 • آشنایی با بسته‌ها / کتابخانه‌های مهم در پایتون
 • آشنایی با انواع متغیرها و عملگرها و ساختار آنها
 • انواع ساختارهای داده و کاربردهای آنها

 

 • انواع حلقه‌ها و نحوه استفاده از آنها
 • آشنایی با توابع مهم در پایتون
 • اصول برنامه‌نویسی شی‌ء گرا در پایتون
 • آشنایی با مصورسازی و ایجاد نمودارها
 • بررسی کاربردهای پایتون در علم داده و یادگیری ماشینی

 


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری
(ویژه فراگیران آزاد)
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری ۱۶ ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789