اهداف دوره:

  • آشنایی با ساختار پایگاه داده و مفاهیم آن
  • شیوه طراحی یک پایگاه داده و مدیریت آن
  • کار عملی با دستورات مهم و کاربردی زبان T-SQL

سیلابس دوره:

    • طراحی پایگاه داده
    • T-SQL
    • طراحی اشیا پایگاه داده

 

بیشتر بدانید


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری
(ویژه فراگیران آزاد)
8/5۰۰/۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری ۳۶ ساعت
شهریه‌ی دوره آنلاین 6/500/000 ریال
مدت دوره آنلاین 30 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789