اهداف دوره:

 • آشنایی با تعاریف داشبورد مدیریتی، انواع داشبوردها و ویژگی‌های آن
 • اصول طراحی داشبوردها
 • استفاده از ابزار داشبورد Self-Service
 • مزایا و معایب هر ابزار
 • ارائه تجربیات پروژه‌های واقعی اجرا شده در کشور

سیلابس دوره:

 • داشبورد مدیریتی، کلیات و تعاریف
 • انواع داشبوردهای مدیریتی و ویژگی های آنها
 • متدولوژی طراحی داشبورد مدیریتی
 • انواع رویکردها در پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی
 • سوالات کلیدی در انتخاب یک سیستم داشبورد مدیریتی
 • نحوه ارزیابی موفقیت یک سیستم داشبورد مدیریتی
 • کارگاه عملی آشنایی با ابزارهای داشبورد داخلی و خارجی

 من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789